Odpust w kościele św. Faustyny w Złotnikach

Drukuj

zdjęcie"Pragnę, aby cały świat poznał miłosierdzie moje,
niepojętych łask pragną udzielić duszom,
które ufają mojemu miłosierdziu"

"Córko moja mów światu całemu
o niepojętym miłosierdziu moim,
pisz o moim miłosierdziu dla dusz znękanych"

Święta Faustyna Kowalska odpowiedziała całym swoim życiem Chrystusowi. Stała się miłą Panu Jezusowi ofiarą całopalną dla ratowania dusz. Ta wielka a zarazem pełna pokory i posłuszeństwa wobec Jezusa oraz swoich przełożonych święta, jest patronką naszej parafialnej kaplicy w Złotnikach-wsi.
Dzień odpustu (5.10.2009 r. - przyp. webm.) nawiązuje do 5 października 1938 roku kiedy siostra Faustyna "odeszła do Pana" oddając Chrystusowi swoje cierpienie związane z wyniszczającą chorobą. Mszę św. odpustową poprzedziło dziękczynne wspomnienie śp. księdza Edwarda Nawrota - proboszcza parafii w Kiekrzu, który był inicjatorem budowy kaplicy św. Faustyny. Uroczysta Eucharystia odprawiona przez księdza Mirosława Musiała rozpoczęła się o godzinie 17.00. Celebrans w pięknych słowach przedstawił postacie siostry Faustyny oraz jej spowiednika, błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Ksiądz Musiał zwrócił uwagę na przymioty Świętej: cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i bezgraniczne zawierzenie miłosierdziu Chrystusowemu. O bezgranicznej ufności Bogu najpełniej mówią słowa św. Faustyny:

"...cała ufność moja tonie w morzu miłosierdzia Twego,
z ufnością dziecka rzucam się w objęcia Twoje..."

 

 

Usłyszeliśmy o błogosławionym księdzu Sopoćce, który przez całe życie z determinacją orędował w intencji rozpowszechnienia kultu Bożego Miłosierdzia i ustanowienia święta, w którym "...nawet wielcy grzesznicy dostąpiliby Jego łaski miłosierdzia".
Ksiądz Musiał przy grobie księdza Sopoćki w Białymstoku, powierzył błogosławionemu kaplicę świętej Faustyny oraz naszą wspólnotę parafialną. Jesteśmy za to wdzięczni, gdyż ufamy, że zawierzenie to zaowocuje wieloma łaskami.

Po zakończeniu mszy św. odpustowej w procesji wokół kaplicy niesiono relikwie świętej Faustyny i błogosławionego księdza Sopoćki. Wspominając dziś tę uroczystość, módlmy się abyśmy na wzór świętej siostry Faustyny, zawsze mieli siłę i odwagę głosić swoim życiem nieprzebrane Boże Miłosierdzie. Powtarzajmy za patronką naszej złotnickiej kaplicy:

"Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki będę...
Miłosierdzie Boże w duszy mojej"

Autor: Ewa Zarębska