Rok kapłański 2009-2010

Drukuj

zdjęcieKapłan to człowiek żyjący wśród ludzi i dla ludzi; wszystkich - chrześcijan i niechrześcijan.

Dla nas - chrześcijan jest on postacią szczególnie ważną i bliską, choć nierzadko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jako małe dzieci nie jesteśmy świadomi roli kapłana udzielającego nam chrztu. W kolejnych latach życia doświadczamy tego, że kapłan towarzyszy nam w najważniejszych chwilach - gdy przystępujemy do I komunii świętej, do spowiedzi świętej, podczas bierzmowania, sakramentu małżeństwa czy sakramentu chorych. Także w wielu mniej doniosłych, choć równie ważnych momentach dnia codziennego kapłan jest obecny wśród swoich wiernych - podczas nabożeństw, procesji, lekcji religii, pielgrzymek, pogrzebów... To kapłan ma moc przyłączania nowych członków do wspólnoty Kościoła, odpuszczania grzechów, łączenia węzłem małżeńskim dwojga ludzi, umocnienia sakramentem chorych. Poprzez osobę kapłana Duch Święty udziela nam wielkich łask. "Nie wyście mnie wybrali ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili..." mówi Chrystus - dar kapłaństwa to wielka łaska, ale i zobowiązanie - zobowiązanie wobec Boga i ludzi.

Trudno wyobrazić sobie ciężar odpowiedzialności jaką niesie kapłańska służba człowiekowi. Mimo to kapłani są często ludźmi uśmiechniętymi, pogodnymi, pełnymi życzliwości i zrozumienia. Muszą być równocześnie konsekwentni w ukazywaniu drogi życia zgodnej z przykazaniami Bożymi. Muszą być roztropni, by strzec wielkiego depozytu wiary.
Jak wielu kapłanów zakorzeniło się w naszym życiu, choćby księża z naszych parafii - ksiądz Andrzej, ksiądz Jakub, ksiądz Marek, ksiądz Piotr, śp. ksiądz Kazimierz... Dziękujmy Panu Bogu za nich i za wielki dar powołań kapłańskich w naszej ojczyźnie, za obfity plon słów Chrystusa "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi".
W Polsce mamy łatwy dostęp do kapłanów. Popatrzmy na kraje misyjne, gdzie wierni oczekują na kapłana niejednokrotnie kilka miesięcy czy nawet lat, i bądźmy wdzięczni...

W rozpoczynającym się 19 czerwca Roku Kapłaństwa módlmy się za kapłanów nam szczególnie bliskich. Prośmy aby nasi księża Proboszczowie, stawali się coraz mocniejszym ogniwem łączącym nas z Bogiem i aby On ich umacniał swoją siłą.

Autor: Ewa Zarębska