Rozpoczęcie Roku Kapłańskiego

Drukuj

grafika

Papież Benedykt XVI w trakcie podniosłej recytacji Liturgii Godzin - Nieszporów uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, ogłosił rozpoczęcie w Kościele katolickim Roku Kapłańskiego: "Wierność Chrystusa, wierność kapłana".

Do Wiecznego Miasta sprowadzone zostaną relikwie św. Jana Marii Vianneya, słynnego proboszcza z Ars (Francja), którego 150 rocznica śmierci przypada w obecnym roku (zm. 4 sierpnia 1859 r.).

Na zakończenie Roku Kapłańskiego, czyli na 19 czerwca roku 2010, zaplanowane zostało Światowe Spotkanie Kapłańskie na Placu św. Piotra. Wcześniej Ojciec Święty wyda dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych, zostaną też opublikowane jego wypowiedzi dotyczące życia i misji kapłanów w naszych czasach.

Modlitwa w intencji kapłanów

Ojcze w niebie,
Twojej opiece powierzamy naszych duszpasterzy,
którzy podają nam Chleb Słowa Bożego i Chleb Eucharystyczny.
Daj im siły do pracy i serce ojcowskie,
abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia.
Amen.

W Archidiecezji Poznańskiej Rok Kapłański zainaugurowany został w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła w obecności Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego - Zenona Grocholewskiego, Arcybiskupa Kazimierza Nycza - Metropolity Warszawskiego i Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Metropolity Poznańskiego.

Więcej informacji na temat Roku Kapłaństwa w Archidiecezji Poznańskiej znajdziesz na stronie internetowej: http://www.archpoznan.pl/content/view/1273/170