Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00 i 18,30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Homilie

Audiencja ogólna: Eucharystia jako wielki dar Zmartwychwstałego

05.02.2014

Dzisiejsza audiencja ogólna odbyła się w strugach kolejnej fali deszczu, jaka nadciągnęła nad Wieczne Miasto. W związku z tym Papież wcześniej spotkał się osobno z chorymi w Auli Pawła VI. Wyraził też solidarność z poszkodowanymi w wyniku powodzi i podtopień na terenie Toskanii i samego Rzymu.

 

Więcej…
 

BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY

Drukuj PDF

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU - 1 STYCZNIA 2013 ROKU

"BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY"

KAŻDY NOWY ROK niesie z sobą oczekiwanie lepszego świata. Dlatego proszę Boga, Ojca ludzkości, by obdarzył nas zgodą i pokojem, aby wszyscy mogli zrealizować dążenia do życia szczęśliwego i dostatniego.

50 lat po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II, dzięki któremu umocniła się misja Kościoła w świecie, z otuchą stwierdzamy, że chrześcijanie, jako lud należący do Boga i z Nim zjednoczony, który pielgrzymuje pośród ludzi, angażują się w historię, dzieląc z nimi radości i nadzieje, smutki i trwogi 1, głosząc Chrystusowe zbawienie i promując pokój dla wszystkich.

Faktycznie w naszych czasach, które cechuje globalizacja, i jej pozytywne i negatywne aspekty, jak również wciąż trwające krwawe konflikty i zagrożenie wojny, konieczne jest odnowione i zgodne zaangażowanie w dążenie do wspólnego dobra, do rozwoju wszystkich ludzi i całego człowieka.

Więcej…
 

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.

«Troszczmy się o siebie wzajemnie,

by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków» (Hbr 10, 24)


 
Drukuj PDF
Watykan, 31.12.2011

Tekst Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na XLV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2012 r.
pt. "Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju".


1. POCZĄTEK NOWEGO ROKU, którym Bóg obdarza ludzkość, jest dla mnie zachętą do złożenia wszystkim, z wielką ufnością i miłością, specjalnych życzeń, aby okres, który mamy przed sobą, obfitował w rzeczywistą sprawiedliwość i pokój.

Z jakim nastawieniem należy podchodzić do nowego roku? W Psalmie 130 znajdujemy bardzo piękny obraz. Psalmista mówi, że człowiek wierzący oczekuje na Pana «bardziej niż strażnicy świtu» (w. 6), oczekuje z niezłomną nadzieją, bo wie, że przyniesie On światło, miłosierdzie, zbawienie. Oczekiwanie to rodzi się z doświadczenia ludu wybranego, który uznaje, że został wychowany przez Boga do patrzenia na świat w jego prawdzie i do tego, by nie ulegać przygnębieniu w obliczu udręk. Zachęcam was, byście mieli w 2012 r. takie właśnie ufne nastawienie. To prawda, że w roku, który dobiega końca, narosła frustracja z powodu kryzysu, gnębiącego społeczeństwo, świat pracy i gospodarkę; korzenie tego kryzysu są przede wszystkim kulturowe i antropologiczne. Odnosi się wrażenie, że całun ciemności spowił nasze czasy i nie pozwala zobaczyć blasku światła dziennego.

Więcej…
 
Drukuj PDF

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego

Abp Stanisław Gądecki, Życie za życie. Poświęcenie kaplicy pw. św. Gianny Beretta-Molla (Złotniki k/Poznania, 3.10.2009).

Przystępujemy oto do pobłogosławienia tutejszej kaplicy pw. św. Gianny Beretty-Molla. Jest to postępowanie zgodne z istniejącymi obecnie dwiema formami liturgicznego oddania budowli kościelnej do celów kultu. Pierwszą z tych form jest pobłogosławienie kaplicy. Drugą jest poświęcenie kościoła (dawniej obrzęd ten zwany był konsekracją; obecnie termin konsekracja jest zarezerwowany wyłącznie dla obrzędu konsekracji ludzi). Błogosławi się te kaplice, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego; gdy wiadomo np., że dana kaplica ulegnie kiedyś rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo jest ona wznoszona z materiału nietrwałego. Natomiast poświęcenie kościoła dotyczy budynków przeznaczonych na stałe do kultu Bożego.

Więcej…