Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00 i 18,30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Budowa kościoła

Drukuj PDF

Galeria zdjęć dotyczących budowy kościoła

Galeria zdjęć dotyczących  budowy kaplicy

Pierwsza regularna msza św. w  kaplicy - zdjęcia

Pierwsza regularna msza św. w kaplicy - film

 

Działania dotyczące  budowy kościoła w porządku odwrotnym do chronologicznego

18.04.2014 (Wielki Piątek) Montaż krzyża na wieży kościoła.

Koniec stycznia 2013 Początek prac w roku 2013 na budowie kościoła  - wykonano schody na chór.

Grudzień 2012 Tegoroczne prace budowlane zostały przerwane przez mrozy na etapie wykonywania łuków nad przejściem  z kaplicy bocznej do nawy głównej kościoła. Stan pracy widoczny w galerii zdjęć z budowy koścoła (link powyżej).

10.09.2012 Rozpoczęcie kolejnego etapu budowy. Stawianie pozostałych ścian kościoła do wysokości 4 metrów.

10.06.2012 Rozpoczęcie akcji paleta  - fundowania palet pustaków ceramicznych przeznaczonych na mury kościoła parafialnego. Na budowę potrzeba 420 palet.

7.06.2012 Boże Ciało  - Pierwsza msza św. na terenie kościoła parafialnego pod ścianą ołtarzową - początek procesji Bożego Ciała, która przeszła drogami parafii do kościoła św. Faustyny.

połowa maja 2012 Prace przy wymurowaniu ściany tylnej kościoła - za ołtarzem, ceramika jest darem ołtarza dzieci pierwszokomunijnych.

kwiecień 2012 Wylanie ścian pierwszej kondygnacji wieży kościelnej z wejściem głównym do kościoła.

15.04.2012 Wmurowanie kamienia węgielnego, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.

19.03.2012 Rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2012. Prace prowadzone są przy murach fundamentowych i ścianach kościoła.

26.11.2011 Zakończenie prac budowlanych w roku 2011 - wypełnienie przestrzeni między ławami fundamentowymi kościoła piaskiem.

4.11.2011 Koniec wylewania ław fundamentowych kościoła.

24.10.2011 Początek wylewania ław fundamentowych kościoła.

lato-jesień 2011 Wykonanie fundamentów i murów piwnicznych domu parafialnego.

6-12.06.2011 Wykonanie palowania terenu umożliwiającego stabilizację przyszłych fundamentów kościoła parafialnego.

maj 2011 Wykonanie wykopu pod budowę piwnicy domu parafialnego oraz wykonanie części ogrodzenia (mur oporowy) działki od zachodu i wschodu.

21.04.2011 Rozpoczęcie prac budowlanych związanych bezpośrednio z budową kościoła.

Zmiana przebiegu przez działkę rowu melioracyjnego i poprowadzenie wody kanałem.

Zmiana przebiegu przez działkę napowietrznej  linii niskiego napięcia - zamontowanie dwóch słupów na granicach działki

Wykonanie ogrodzenia  placu budowy.

19.06.2010 Wizualizacja naszego nowego kościoła.

13.06.2010 Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową nowego kościoła.

Parafialna Rada Ekonomiczna po przeanalizowaniu wszystkich aspektów wizualnych i funkcjonalnych projektu kościoła a przede wszystkim ekonomicznych dokonała ostatecznego wyboru projektu w dniu 4 marca 2010 roku. Z przedstawionych propozycji akceptację uzyskał projekt nr 3. po wprowadzeniu pewnych korekt. W wyniku tej decyzji w dniu 29 marca została podpisana umowa z biurem projektowym, które było autorem koncepcji kościoła nr 3. Po dopracowaniu projektu przez Biuro Projektowe, ostateczna wersja została przekazana przez naszego Proboszcza w dniu 12 kwietnia 2010 roku Komisji Zatwierdzającej działającej przy Kurii Metropolitalnej. Nasz projekt Kościoła uzyskał akceptację tej Komisji a następnie Arcybiskupa. Proces zatwierdzenia projektu kościoła przez komisję oraz Arcybiskupa jest bardzo ważnym i istotnym procesem, ponieważ podejmuje się decyzję o budowie obiektu, który ma służyć potomnym przez wiele lat.

Prace przygotowawcze postępują zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Parafialną Radę Ekonomiczną. Wykonano badania geotechniczne, bardzo istotne przy posadowieniu budowli. Dokonano uzgodnień projektu przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące przełożenia i zamiany rowu melioracyjnego na rurociąg. Trwają uzgodnienia dotyczące przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego i gazowego. Przygotowywany jest operat wodno prawny, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na zamianę rowu na rurociąg i na odprowadzenie wód opadowych. Przygotowywany jest kompletny projekt Kościoła w szczegółowości niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Przewidywany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę to 15 lipca 2010 roku. Pozwolenie na budowę powinniśmy uzyskać w końcu sierpnia lub w początku września tego roku.
Ponadto wykonano szereg drobnych prac w celu zmiany otoczenia kaplicy. Usunięto drzewa i zakrzaczenia na działce. Wykonano przed Pierwszą Komunią Świętą plac przed kaplicą. Wykonano namiastkę drogi procesyjnej wokół kaplicy. Ustawiono gazony i wykonano mały fragment drogi dojazdowej na teren budowy. Aktualnie ze względu na bezpieczeństwo niezbędne jest wykonanie zabezpieczenia terenu budowy przez wykonanie ogrodzenia oddzielającego teren budowy od terenu na którym postawiono kaplicę oraz od strony placu przy kaplicy. Należy również uruchomić ujęcie wody z istniejącej studni na czas budowy. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy Suchy Las dowiadujemy się, że przebudowana w tym roku będzie ul. Złotnicka na odcinku od ul. Obornickiej do torów kolejowych. Będzie to wymagało zgrania prac jakie musimy wykonać poza naszą działką z pracami drogowymi.

6.12.2009 Na tylnej ścianie kaplicy zostały wywieszone koncepcje projektu przyszłego kościoła. Ksiądz Proboszcz będzie wdzięczny za przesłanie emailem indywidualnych uwag i odczuć. Koncepcje projektu są ponumerowane wg. kolejności wpłynięcia.

29.08.2009 Nowa wieża na naszej kaplicy.

29.07.2009 Nowe drzwi główne w naszej kaplicy.

Maj-czerwiec 2009 Wybudowanie tymczasowej, drewnianej kaplicy na działce parafialnej. Pierwsza msza święta w częściowo zadaszonej strukturze budowli miała miejsce na koniec procesji w Boże Ciało 2009. 

18.02.2009 Karczowanie drzew i krzewów na terenie przeznaczonym pod budowę nowego kościoła.