Msze Święte w dni powszednie 19.00 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 20,00

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Żywy Różaniec


Aktualności luty 2013

RóżaniecObecnie w parafii modlą się  członkowie czterech  Margaretek  i dwie pełne róże Żywego Różańca. Czekamy na nowych kandydatów do Żywego Różańca, szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież. Pięknie byłoby, gdyby utworzyła się oddzielna róża dziecięco-młodzieżowa. Mamy już 14 młodych członków, czekamy więc na kolejne 6 osób!

Nasze  działania w ostatnim okresie koncentrują się wokół następujących spraw:

  • adopcja na odległość: „sponsorujemy” jednego chłopca z Konga z okręgu, w którym posługuje o. Eleutariusz,  franciszkanin. Z dobrowolnych ofiar członków ŻR i AM została opłacona roczna edukacja chłopca.
  • rozpoczęła się już praca nad kroniką Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka.

 


 

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2018

Styczeń 2018 ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty  powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 

 

Krótka historia i intencje parafialnych Róż Żywego Różańca

W dniu 7. października 2009 r.  w święto Matki Bożej Różańcowej powstała pierwsza Róża Żywego Różańca w naszej parafii.

Już wcześniej członkowie naszej wspólnoty parafialnej zgłaszali potrzebę powstania grupy, która byłaby modlitewnym zapleczem wszystkich spraw związanych z tworzeniem się nowej wspólnoty w Złotnikach i na Osiedlu Grzybowym.

Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Zakłada się, że każda osoba codziennie modli się w podanych poniżej intencjach odmawiając jedną  dziesiątkę różańca. Każdy rozważa w danym miesiącu jedną tajemnicę różańca o dowolnej porze dnia.
W pierwszą środę miesiąca następuje wymiana tajemnic różańcowych i członek wspólnoty rozpoczyna rozważać nową tajemnicę różańca świętego.

Więcej…
 


Strona 2 z 2