Msze Święte w dni powszednie 19.00 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 20,00

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Żywy Różaniec


Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2019

Drukuj PDF

Styczeń: Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Luty: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Maj: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Czerwiec: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Lipiec: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Sierpień: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

Wrzesień: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Październik: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień:Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

 

Rok 2017 we Wspólnocie Żywego Różańca

Drukuj PDF

Za nami rok 2017.

Ksiądz Proboszcz zapoznał parafian w dokonaniami minionego roku – są imponujące!

Pomyślałam troszkę o minionym roku i postarałam się o wspomnienia z roku 2017 dotyczące Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka. Nie ma tych dokonań oszałamiająco dużo, ale dziękujmy Bogu i za to troszkę:

1. Kilka osób z naszych wspólnot podjęło adopcje dziecka poczętego.

2. Kilka osób czynnie wzięło udział w przygotowaniach do odpustu parafialnego.

3. Kilka osób przygotowało poczęstunek dla pieszych pielgrzymów do Częstochowy.

4. Kilka osób wzięło udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze Poznańskiej.

5. 2 osoby biorą regularnie udział w dniach skupienia dla Żywego Różańca.

6. Prace upiększające i porządkowe w kościele i na terenie przykościelnym, to tez dzieło „naszych”.

7. Bielizna kielichowa, alby i ornaty – ich właściwe pielęgnowanie, to „nasz” wkład w godne sprawowanie nabożeństw.

8. Ofiara na potrzeby kościoła – niewielka, ale zawsze coś.

9. Kwiaty przy figurach Św. Rity i Św. Antoniego – oj, jak pięknie, zawsze zadbane.

10. Różaniec do granic – ależ to było przeżycie – dziękujemy ks. Proboszczowi za organizację.

11. Wysłane podpisy pod petycją w obronie życia.

12. Wycieczka do Bramy Poznania i odwiedziny w Seminarium Duchownym – organizatorom dziękujemy, a uczestników zachęcamy do powtórki, bo wiele osób przyznawało, że było bardzo ciekawie.

13. Msze Św. w każdą pierwszą środę miesiąca i spotkania formacyjne.

Tyle zebrałam i dziękuję serdecznie w imieniu naszej Wspólnoty wszystkim zaangażowanym , życząc zdrowia i radosnego działania w roku 2018 !

 

Bogusia

Nasze spotkania i nasze działania w 2017


 

 

Rozważania Tajemnic różańcowych


Spróbuj pogłębić swoje rozważania Tajemnic różańcowych za pomocą następujących tekstów:

Rozważania dominikańskie

Rozważania Sióstr Służebniczek

 

Aktualności październik 2016

Drukuj PDF

Spotkanie w październiku 2016

5. 10 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka

  • O godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe,
  • O godz. 18.30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka

Aktualności:

1. Od 5 marca 2016 r. istnieje Margaretka dla o. Dariusza.

2. List Diecezjalnego Opiekuna Żywego Różańca, ks. Jana Glapiaka: - rekolekcje dla wspólnot - pielgrzymka ŻR do Fatimy z okazji 100 rocznicy objawień - Forum Duszpasterskie 24.09.2016r.

3. imieniny o. Damiana – 26 września. Życzenia od WŻR i Margaretki

4. Żywy Różaniec dla misji – przyłączamy się do tej ogólnopolskiej inicjatywy.

5. Suchy Las - ks. Tomasz, organizuje wyjazd do Łagiewnik- Krakowa – Częstochowy w dniach 19-20 listopada. Opłata ok. 150 zł z obiadem i noclegiem. Wyjazd w pt/sob. o 2.30.

6. Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na październik 2016r.

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii

7. Po wymianie tajemnic i aktualnościach adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adoracje prowadziła wspólnota młodych z naszej parafii.

 

LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

o RÓŻAŃCU

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

fragment

Rodzina: rodzice...

41. Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

W Liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęciłem do sprawowania Liturgii godzin również przez świeckich w zwyczajnym życiu wspólnot parafialnych i różnych grup chrześcijańskich. Pragnę uczynić to samo, gdy chodzi o różaniec. Są to dwie drogi kontemplacji chrześcijańskiej nie alternatywne, ale wzajemnie się uzupełniające. Proszę zatem tych wszystkich, którzy zajmują się duszpasterstwem rodzin, by z przekonaniem zachęcali do odmawiania różańca.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się zNim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę.

... i dzieci

42. Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały? Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec grożących im niebezpieczeństw. Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swych dzieci ulegających ułudzie narkotyków, powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeróżniejszym przejawom bezsensu i rozpaczy.

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu « modlitewnej przerwy » całej rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. Można by wysunąć zastrzeżenie, że różaniec wydaje się modlitwą niezbyt odpowiadającą gustom dzieci i młodzieży dzisiejszych czasów. Może jednak zastrzeżenie to opiera się na wyobrażeniu jego niedbałego odmawiania. Zresztą, o ile tylko zachowamy zasadniczą strukturę różańca, nic nie przeszkadza, aby dla dzieci i młodzieży jego odmawianie - tak w rodzinie, jak i w grupach - wzbogacić odpowiednimi elementami symbolicznymi i praktycznymi, które by pomogły w jego zrozumieniu i dowartościowaniu. Czemu nie spróbować? Duszpasterstwo młodzieżowe aktywne, pełne zapału i twórcze - Światowe Dni Młodzieży pozwoliły mi zdać sobie z tego sprawę - zdolne jest dokonać, z Bożą pomocą, rzeczy naprawdę znamiennych. Jeśli różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku.


 


Strona 1 z 2